Top > News & Information > Xiaodong Gu (PD of Koyama Lab) receives "Tejima Research Award" (February 23, 2016)